Column Hans Melief – Mag ik u voorstellen: De Klant

Alle hens aan dek! De omzet in de paramedische praktijk loopt terug en doet dit al een tijdje gestaag. De oorzaak is dat er minder patiënten komen dan vroeger. Logisch. Maar waarom komen er minder patiënten? Ook simpel. Omdat er geen of minder behandelingen in het basispakket van de verzekering zitten. Ook worden veel minder aanvullende verzekeringen afgesloten. Een aanvullende verzekering is nogal duur en de opbrengst is zeer onzeker.

Een krantenbericht van afgelopen zomer maakte melding van het feit dat 10% van de mensen bezuinigt op auto onderhoud. Omdat de autobezitter minder te besteden heeft, wordt de onderhoudsbeurt uitgesteld en eventuele reparaties kritischer bekeken. Een flink deel van de mensen heeft wel eens twijfels bij de noodzaak van de  reparaties en de hoogte van de rekening. Met andere woorden; In tijden van schaarste wordt de klant kritischer.

Dit proces voltrekt zich ook bij de zorgklant. Onze generatie zal nog terugkijken op een periode waar zorg voor het gevoel gratis was. Er werd een premie betaald die alleszins redelijk was en vervolgens maakte het eigenlijk niet zoveel uit hoeveel zorg je opmaakte. Aan de kant van de verstrekker van zorg voltrok dit proces in  omgekeerde vorm. “Komt u volgende week maar terug en dan kijken we hoe het dan is meneer.”

Maar nu is alles anders. De patiënt van vroeger is ineens klant geworden. Deze klant wil voordat hij naar een praktijk komt, heel graag weten wat zijn behandeling gaat opleveren en vooral wat het gaat kosten? Wellicht kijkt hij van tevoren ook nog even rond om te kijken of de geboden oplossing de beste is, of de goedkoopste, of de meest effectieve. En als deze klant volgende week terug moet komen dan zal dat toch niet zijn om “het even aan te kijken”, daar is de behandeling of het consult een beetje duur voor.

Bij het googlen op ‘besparen op auto-onderhoud’ krijg je veel links met een aanbod van goedkope garages en veel tips om te besparen op dit onderhoud. Een klantgericht en vraaggericht aanbod.

Bij het googlen op ‘besparen op zorgkosten’ krijg je voornamelijk politieke plannen om te bezuinigen op zorg. De zorgklant krijgt hier nog geen aanbod. Wie gaat hem dit aanbod geven?