Oma op de kinderkamer

Nederland heeft de beste gezondheidszorg van Europa kopten de kranten enkele maanden geleden. Nederland scoort goed op alle fronten en zelfs het laatste grote probleem, de wachtlijsten zijn in de afgelopen jaren met succes aangepakt. Het geheim van Nederland? Volgens de opstellers van het onderzoek is de beperkte operationele invloed van politici op de gezondheidszorg een belangrijke succesfactor. Anders gezegd; zorg moet je door professionals laten organiseren.

Wat zorgelijk is, is dat de Nederlandse gezondheidszorg wel relatief duur is en hier zit volgens mij ook een serieuze bedreiging.
Op zichzelf hoeft een dure gezondheidszorg geen probleem te zijn. Als het geld goed besteed wordt zijn we vermoedelijk best bereid de prijs te betalen. Dit goede besteden is in Nederland ook wel in orde. Verspilling, fraude en inefficiëntie komen natuurlijk voor maar ook daar mogen we ons weer gelukkig prijzen. We houden de kerk netjes in het midden. Waar wel een puntje zit is dat we steeds meer zorg zijn gaan gebruiken. Ook zorg die we 20 jaar geleden nog niet als zorg aan zouden merken maar waar we nu wel recht op menen te hebben.

Op dit moment maakt de gezondheidszorg een ongekende transitie door. Deze transitie is deels ingegeven door een veranderde manier van denken waarin mensen meer zeggenschap wensen op tal van terreinen. Eén van die terreinen is zorg en welzijn. Er moet een nieuw midden gevonden worden tussen solidariteit, zelfbeschikking en eigen verantwoordelijkheid. Een serieuze bedreiging van dit proces is het van politieke zijde, sec sturen op kosten. Een  kostenmaatregel waarbij alleen het te besparen bedrag telt heeft vaak onverwachte en ongewenste gevolgen Zo is het niet slim om plaatsen in verzorgingshuizen af te bouwen en mantelzorg te stimuleren als je het tegelijkertijd financieel onaantrekkelijk maakt om je bejaarde moeder in huis te nemen. Een prima voorbeeld hiervan is de inmiddels berucht geworden mantelzorgboete. De mensen die dit aangaat ervaren zoiets als zorgvernieling in plaats van zorgvernieuwing.
Ondanks de politieke bemoeienissen verwacht ik dat mijn schoonmoeder tussen nu en vijf jaar bij ons, op voorheen de kinderkamer woont. Dan maar zonder hulp!

 

 

 

Oma op de kinderkamer